הרב לרר מתפלל בציון הקדוש של הרבי מליובאויטש

הרב לרר, השוהה כעת בניו יורק לרגל כינוס שלוחי חב"ד העולמי, מוסר את שמות אנשי העיר (מפדיון הכפרות) ופתקים של הקהילה אל הציון הקודש של הרבי לברכה והצלחה.


שתף לחברים

שתף